Hunting

Såhär i juletider vill jag sända en hälsning till er alla som mår dåligt och kanske är ensamna eller inte och vill nästan avstå julafton på grund av lyckobilden som är förknippad med högtiden.

Once upon a time en liten Hannah som bodde med sin mamma och pappa och massa syskon i Åkersberga och älskade julen. Kvällen före julafton gick hon ut i skogen tillsammans med sin pappa och pappa Hans högg ner en julgran och jag fick öppna en julklapp och det var ”Super Trouper” . Jag blev glad trots att på den tiden var lite pinsamt att älska ABBA. Älskade min pappa när han var lite berusad då var han alltid glad och snäll.

 

 

Psykisk ohälsa är ett gigantiskt problem i västvärlden och andelen som mår dåligt ökar och fler äter psykofarmaka för att klara vardagen. Depressioner, ångest och adhd-diagnoser präglar många unga människors liv.  Den psykiska ohälsan har idag dessvärre en sådan omfattning att sjukvården helt enkelt saknar resurser att kunna hjälpa alla som drabbas. Många riskerar därmed att inte få adekvat behandling.

Det föreligger därför ett stort behov av enkla egenbehandlingsstrategier. Fysisk aktivitet är ett exempel på en sådan strategi, som jag vill lansera för att minska det egna lidandet.

Den mest påtagliga psykologiska effekten av fysisk aktivitet är känslan av välbefinnande, som infinner efter ett träningspass. Många som börjar träna upplever också en förbättrad självkänsla, något som bekräftats i kontrollerande studier.

Den förbättrade självkänslan hör sannolikt samman med en mer positiv upplevelse av den egna kroppen. Regelbunden motion leder också ofta till en påtaglig förbättrad sömn. Många motionärer upplever dessutom att deras tankeförmåga blir mer kreativ och att deras problemlösande förmåga förbättras.

Flera kontrollerade studier visar att ångest- och spänningsnivån reduceras vid fysisk aktivitet. Effekten ses efter 5-15 minuter efter avslutad träning och kvarstår i genomsnitt 2-4 timmar.

I en rad befolkningsundersökningar har man kunnat visa att fysiskt aktiva individer löper mindre risk att drabbas av depression än fysiskt inaktiva.

Olika former av fysisk aktivitet tycks ha en likvärdig antidepressiv effekt vad gäller lindriga eller medelsvåra depressioner mer av en underordnad betydelse.

Viktigt är också att man hittar och ägnar sig åt en aktivitet man tycker om. För att uppnå en positiv hälsoeffekt måste den utvalda fysiska aktiviteten bli en del av den egna framtida livsstilen.

 

Finner man en fysisk träningsform lustfylld så är sannolikheten också stor att man kommer fortsätta med densamma under lång tid.

Och egentligen är det inte så mycket som behövs. Det har visat sig att en halvtimmes daglig promenad i rask takt ger en garanterad hälsovinst hos den tidigare fysisk inaktive.

De som dessutom lyckas hitta en meningsfull fysisk aktivitet som att hugga ved, cykla till skolan ökar på så sätt det personliga värdet av den egna träningen.

Att vara fysisk aktiv är det viktigaste, medan själva träningsformen är mer av underordnad betydelse.

Själv har jag sprungit 3 Maraton två i Stockholm och ett i New York City men nu vill finna något mer lättsamt och funderar på att träna till Triathlon Stockholm för jag behöver ett mål.

 

Vill passa på att önska mina läsare en God Jul själv kommer jag fira min jul med mina döttrar och lite släktingar och kommer kl 23.30 infinna mig i Hedvig Elenora Kyrka på Julnattsmässa

 

Kram Hannah

 

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *